Các trường Đại học ở Canada không chỉ gây ấn tượng bằng chất lượng đào tạo đỉnh cao và truyền thống giáo dục lâu đời, mà còn rất độc đáo với diện mạo bên ngoài.