Hệ thống giáo dục tốt, nhiều cơ hội việc làm, chi phí sinh hoạt dễ chịu và tình hình kinh tế - chính trị ổn định là một vài lý do chính khiến Chile xứng đáng là địa điểm du học tiềm năng.