Ước mơ được sống và học tập ở chính quê hương của những huyền thoại bóng đá thế giới chẳng hề xa vời.