Chương trình chuyển tiếp đại học 2 + 2 của trường Elgin sẽ đưa bạn đến ngôi trường đại học mơ ước của mình một cách dễ dàng hơn.