Nếu bạn muốn du học Úc, nhất định bạn phải có thẻ OSHC vì đây chính là “vị thần hộ mệnh” để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của bạn.