Cao đẳng cộng đồng (community college) đang ngày càng là lựa chọn phổ biến của rất nhiều sinh viên Mỹ trước cánh cửa đại học