Tham gia các khóa học ngắn hạn là cách tiết kiệm thời gian và tiền bạc để tích luỹ kiến thức cần cho công việc mơ ước, đồng thời tránh rơi vào tình cảnh “nợ nần ngập ngụa” sau khi ra trường.