Cách bạn đối xử với bộ não, có ảnh hưởng trực tiếp đến trí nhớ của bạn sau này.