Du học không đơn giản ngay cả với người lớn, nhưng không vì thế mà bạn nên bỏ qua cơ hội đi du học bậc trung học.