Các nước Trung Đông đang háo hức để bạn học tập ở đó.