Học tiếng Anh ở Ai-len: Sáng tạo và khác biệt!

Du hc tiếng Anh ngay vùng đt sn sinh ra các đi thi hào văn hc Anh, ti sao không?

 

Cách duy nht đ rút ngn thi gian thành tho mt ngoi ng chính là hòa mình vào cuc sng nơi mà ngôn ng đó được s dng hng ngày. Vic hc ngoi ng s càng hiu qu hơn khi được ng dng phương pháp ging dy tiên tiến, phù hp cùng môi trường hc giao tiếp thường xuyên gia nhng người hc.

Trường Anh ng Future Learning (FL) Dublin, Ai-len đã phát trin các chương trình đào to tiếng Anh da áp dng công ngh truyn thông k thut s hin đi. Phương pháp ging dy đc đáo này đã được Hip hi cht lượng ngôn ng Châu Âu Eaquals công nhn v cht lượng. Nếu bn đang d đnh tìm mt đim đến đ rèn luyn k năng tiếng Anh ca mình và tri nghim cht lượng giáo dc châu Âu đng cp, Future Learning s là mt la chn hp dn dành cho bn!

Phương pháp hc tp đc đáo

Cùng vi s phát trin mnh m không ngng ca công ngh hin đi, trường FL đã xây dng mt chương trình đào to Anh ng đc đáo, s dng công ngh như mt công c giúp người hc khám phá và tri nghim nhng nn văn hóa và ngôn ng khác nhau. Bên cnh phương pháp dy và hc trc tiếp, FL còn dy trên các thiết b quen thuc như máy tính bng, đin thoi, máy tính (PC, laptop) và màn hình cm ng.

students

S khác bit trong chương trình ging dy ca trường Future Learning nm vic dy tiếng Anh thông qua các kiến thc v lch s, đa lý và văn hóa. Các chương trình hè ti Dublin và Athlone có nhiu môn hc thú v và được lng ghép vi các hot đng thc tế như khoa hc, k thut, ngh mc, kinh tế h gia đình hoc ngh thut.

Future Learning phát trin các d án hc tp theo nhóm nhm tăng cường s tương tác gia các hc viên và giáo viên, mang đến nhng tiết hc năng đng và vui v. Đi ngũ giáo viên chuyên môn cao và giàu kinh nghim s giúp hc viên trau di nhng k năng làm vic nhóm hiu qu vi bn bè quc tế.

Chương trình đa dng và sáng to

Future Learning thường xuyên m các khoá du hc hè cht lượng cao, tri hè ngn hn, chương trình h tr và tư vn hướng nghip dành cho hc sinh trung hc (11-17 tui), cùng nhiu chương trình dành cho người ln. Bao gm:

● Du hc hè: 3 khoá hc Ai-len và 1 khoá hc Anh quc, du hc ni trú ký túc xá hoc các gia đình bn x.

Tri hè ngn hn: kéo dài 5-11 đêm, dành cho nhóm hc sinh các trường đăng ký đến lưu trú và tham gia các hot đng tham quan theo yêu cu.

Du hc Trung hc Ph thông: Tham gia chương trình này, bn s hc tiếng Anh ti mt trong hơn 50 trường trung hc Ai-len có liên kết vi FL trong 6 tháng hoc 1-2 năm, và nhn chng ch hoàn thành chương trình (tương đương trình đ A-level) sau khoá hc.

Du hc Tri nghim 1 tháng ti FL: dành cho hc sinh THPT, là khoá du hc tiếng Anh 4 tun, được m vào gia tháng 9 hoc tháng 12. Du hc sinh được sng chung vi gia đình bn x và hc ti cơ s trường FL hin đi ngay trong trung tâm thành ph.

● Ngoài ra còn có nhiu chương trình hc dành cho người ln, kéo dài t 1 đến 25 tun được t chc quanh năm.

 classroom

Khi đu ch vi 40 hc viên vào năm 2014, ch trong vòng 5 năm qua Future Learning đã phát trin mnh mn tượng vi s lượng người hc hin ti lên ti 4000 hc viên. FL tr thành mt trong 14 trường Anh ng được công nhn có cht lượng ging dy tt nht Ai-len. Nếu bn đang tìm mt ngôi trường Anh ng cht lượng cho chuyến du hc mùa hè này, Future Learning s là mt la chn rt đc bit!

 

Đ tìm hiu thêm thông tin, hãy đin vào mu đăng ký dưới đây.