Cần làm gì khi mất hộ chiếu và visa ở nước ngoài?

Mt h chiếu và giy t tuỳ thân khi sang nước ngoài không phi là chuyn hiếm, và điu này đc bit s gây ra nhiu rc ri khi bn nơi đt khách quê người. 

 

Nếu bn không may gp phi tình hung này, hãy bình tĩnh và đng lo lng vì cách gii quyết rt đơn gin và nhanh chóng!

 

-  Liên h khu vc đ tht lc

Nếu h chiếu và giy t b tht lc sân bay, nhà ga hoc bến tàu, hãy c gng tìm li tht k các khu vc mà mình đã đi qua, đng thi nhanh chóng liên h quy hành lý tht lc đ nh h tr.

Anh Alejandro Arevalo - đi tác ca chúng tôi BMI, đã chia s mt s kinh nghim ca bn thân v ln mt h chiếu Áo: “Lúc đó tôi đang đi du lch Châu Âu. Ln cui tôi nhìn thy h chiếu ca mình là khi tôi đang hi ai đó v chuyến tàu đi t Slovakia đến Áo. Tôi không rõ đã làm rơi trên tàu hay là đã b trm nhà ga. Đó có l là khonh khc đáng s nht mà tôi không th nào quên. Trước hết tôi đến khu vc đ tht lc ti nhà ga đ tìm th. Thông thường nhân viên nhà ga s nht được các giy t này khi h quét dn xung quanh nhà ga.” 

- Xin giy xác nhn ca cnh sát và trình báo cơ quan đi din ngoi giao

Khi không th tìm thy giy t khu vc bn b mt cp/tht lc, hãy thông báo nhanh nht có th vi cnh sát nước s ti và Cơ quan Đi din Ngoi giao Vit Nam gn nht (Lãnh s quán, Đi s quán). Đây là điu cn thiết và bt buc bn phi làm đ tránh b k gian li dng giy t ca bn. 

Cnh sát nước s ti s cp cho bn giy xác nhn mt h chiếu đ đi chng v sau khi cn phi xin cp li visa hay gn nht là đ xin cp h chiếu khn cp đ quay li đt nước bn đang sinh sng. Ngoài ra, đây là tm giy giúp bn có th tìm ti s tr giúp ca các t chc, cá nhân trong trong quá trình lưu li nước ngoài.

Tiếp theo, bn cn tìm đến các cơ quan ngoi giao Vit Nam đt ti nước s ti. đây bn s nhn được nhng s tr giúp, hướng dn cho nhng bước tiếp theo đ làm li h chiếu mi.

 Anh Alejandro chia s: “Tôi đánh mt h chiếu vào th sáu, vì vy tôi nên tôi quyết đnh đi đến th hai đ đến khu vc đ tht lc tìm li. Nhưng cui cùng vn may đã không đến. Tôi đã liên h Lãnh s quán nước mình ti Áo ngay sau đó đ nh giúp đ. Lãnh s quán yêu cu tôi cung cp các thông tin v h chiếu b mt, giy xác nhn mt h chiếu ca cnh sát, 2 nh 4x6 và np l phí vào tài khon ngân hàng ca Lãnh s quán đ làm li h chiếu mi.

Rt may là tôi vn nh hết các thông tin trong h chiếu như ngày cp, ngày hết hn, s h chiếu ca mình. Tuy vy nhưng tôi khuyên bn tt nht nên mang theo bn sao h chiếu và các giy t quan trng đ đ phòng trường hp tương t.

Tiếp đó, tôi đến đn cnh sát đ trình báo v vic mt h chiếu. Vì Lãnh s quán cũng sp đến gi đóng ca nên tôi nh mt người bn chuyn khon phí làm li h chiếu trong lúc tôi đang gii trình vi cnh sát . Quá trình x lý tht s rt nhanh, nếu có mt thi gian thì ch yếu khâu xếp hàng ch khai báo ti đn cnh sát mà thôi.

Cui cùng, tôi đi chp vài tm nh đ làm h chiếu và quay v Lãnh s quán. Chưa đy na tiếng sau, tôi đã có h chiếu mi.

Vn đ cp li visa cũng khá đơn gin. Tôi đến Lãnh s quán Latvia ti Viên đ được cp visa mi và đin mu đơn xin cp visa, np thêm mt bn sao giy xác nhn mt h chiếu ca cnh sát và nh chp đ cp visa mi.”

 Bn thy đy, quá trình gii quyết rt đơn gin và nhanh chóng nếu bn bình tĩnh tiến hành tng bước. Ngoài ra, trong trường hp cn quay v nước khn cp, Lãnh s quán s cp cho bn mt giy thông hành khn cp đ có th v nước thun li. 

- Nhng kinh nghim cn lưu ý khi ra nước ngoài: 

1. Chun b sn mt s giy t tùy thân: Trước khi du lch, hãy b túi ít nht ba nh 4x6, photo trang thông tin trên h chiếu, chng minh thư nhân dân, visa và các giy t quan trng khác. Chú ý không kp giy t quan trng, tin hay th tín dng trong h chiếu. Tt nht nên scan và lưu li trong email hoc bt k trang web lưu tr mà bn có th d dàng truy cp dù bt c đâu.

2. Hn chế mang theo h chiếu ra ngoài trong nhng trường hp không cn thiết. Tt nht nên đ két st khách sn hoc mt nơi an toàn, ch cn đem theo bn photo đ xut trình khi cơ quan chc năng yêu cu. Nếu bn đang mt đt nước cn có th thc mi được xut nhp cnh, hãy yêu cu h không được gi h chiếu gc vì đó là giy t tu thân duy nht bn có khi đang mt đt nước xa l.

3. Tra cu và lưu li đa ch, s đin thoi ca đi s quán hoc lãnh s quán Vit Nam ti nước ngoài.

4. Nếu không có nhiu thi gi, hãy báo ngay vi Cnh sát và tránh các trường hp cn phi s dng các giy t khác đ chng minh nhân thân. Sau đó nhanh chóng đến Lãnh s quán Vit Nam đ xin cp li h chiếu tm thi.

5. Liên liên lc vi các Lãnh s quán hoc Đi s quán đ xin li visa. Tranh th gi đin thoi hoc gi email cho h trước đ tiết kim thi gian trong khi đang chun b các thông tin cn thiết theo yêu cu. Và nh liên lc vi Lãnh s quán Vit Nam nh hướng dn các bước tiếp theo đ v nước an toàn.

6. Nếu nơi bn đang không có cơ quan đi din ngoi giao Vit Nam nào, hãy liên lc vi nhng người mình quen đó. H chc chn s giúp bn gii quyết tình hung rc ri này. Trong trường hp bn hoàn toàn không có đa ch liên h ca bt k người quen nào nước ngoài, hãy tra thông tin các Hi sinh viên Vit Nam hoc các nhóm cng đng người Vit ti đt nước/thành ph đó đ nh giúp đ. Ít nht bn cũng s được mi người ch dn các bước cn làm hay thm chí là cho nh trong vài ngày!

7. Và cui cùng, hãy gi bình tĩnh và đng quá lo lng! Bn không phi là người đu tiên gp trường hp này. Cnh sát và Lãnh s quán s cho bn nhng li khuyên và s hướng dn cn k nht.

 

Hy vng nhng chia s này s giúp các bn t tin hơn và gii quyết vn đ d dàng nếu gp phi tình hung tương t. Chúc bn có mt chuyến đi an toàn và vui v!