Có gì hot trong ngôi trường trị giá hơn 400 tỉ ở Bồ Đào Nha?

Trường Nova School of Business & Economics (Nova SBE) đã và đang thu hút đông đo sinh viên quc tế không ch bi cht lượng giáo dc danh tiếng, mà còn nh cht lượng cơ s hng tng liên tc được tân trang thêm nhiu công ngh cao.

 

Ta lc ngay trong lòng th đô Lisbon, ngôi trường danh giá này đang rót ti 16 triu euro (tương đương hơn 400 t đng) đ chiu lòng hc sinh ca mình. 

Hãy cùng Viva-Mundo khám phá nhng đim tuyt vi ti ngôi trường hin đi bc nht châu Âu này!

 

Nova SBE - trường đào to kinh doanh hàng đu B Đào Nha

 

Được thành lp vào năm 1978, Nova SBE nhanh chóng vươn lên dn đu c nước v đào to các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Qun lý, và tr thành mt trong nhng trường kinh doanh hàng đu châu Âu vi nhng thế mnh vượt tri trong cht lượng đào to và môi trường hc tp.

 

Cơ s hin đi và rng ln bc nht châu Âu:  Cơ s mi ca trường Nova SBE ti Cosmopolitan Lisbon chính thc khánh thành vào năm 2018 và là ngôi trường có quy mô ln nht B Đào Nha vi tng din tích 90.000m². Nhiu chuyên gia giáo dc ca ngi nơi đây là ngôi trường hin đi và sáng to nht châu Âu.

 

https://lh4.googleusercontent.com/dKOA5GeFymy0wwtjrNjPAgEtM5bLceoiYLYk1tAZPUsolYN1IT3OatGXGWiivVjWIdZ85Q4v6HHK8FOZOoXZcBSQ_U9_a5rKUIc3-_VPU1u_DFfrvhvBAKajOf8tcFlvjmRsySud 

 

Nm cách b bin Đi Tây Dương tuyt đp ch 10 mét, Nova SBE trang b đy đ các tin ích hc tp và sinh hot lý tưởng dành cho sinh viên vi 55 phòng hc, 26 ging đường và hi trường hot đng liên tc 24/24, siêu th, phòng tp th dc, thư vin, phòng y tế, ký túc xá và mt đường hm dn ra bin.v.v. Vi sc cha nhiu hơn trước đây gn 700 sinh viên, cơ s mi ca trường to nên mt môi trường hc thut chuyên nghip, gn gũi trong  cng đng các thế h sinh viên ca trường.

 

Chương trình đào to chuyên sâu và danh giá: Hin nay trường đang cung cp các khóa hc bao gm:

●       H Đi hc: C nhân Kinh tế; C nhân Qun tr

●       H sau Đai hc: Thc sĩ Kinh tế; Thc sĩ Tài chính; Thc sĩ Qun tr; Thc sĩ CEMS v Qun tr Quc tế, và các khóa đào to Tiến sĩ.

Trong đó ni tiếng nht là chương trình Thc sĩ The Lisbon MBA ca trường liên kết đào to vi Trường Kinh doanh Católica Lisbon và trường MIT Sloan danh tiếng ti Boston, M.

 

 https://lh3.googleusercontent.com/_zeFDn54FRdPUD5gJOBgZk_bJIZ5i9YMelf2oU81XxSmDGfGJWAkT9joC3fOZpfmV5nmV_e781kwEhN7IOCceDWkNy3gu_tzqomJu6jLHDbw_YBcCa43rHVlJUhkCvwxFOHL9rxl

 

Nhiu thành tu ni bt:

  • Dn đu thế gii v kinh nghim đào to quc tế và là mt trong nhng trường có cht lượng đào to hàng đu châu Âu.
  • Là thành viên ca Liên minh toàn cu trong qun lý giáo dc CEMS
  • Là mt trong s 77 hc viện Kinh doanh trên toàn thế gii nhn được cùng lúc 3 chng nhn danh giá (triple crown) v cht lượng đào to ca AACSB, AMBA, và EQUIS. Đây cũng là trường kinh doanh đu tiên ca B Đào Nha đt được thành tích này.
  • Thường xuyên nm trong top nhng trường và chương trình đào to tt nht thế gii trên các bng xếp hng uy tín như The Financial Times, the Times Higher Education và Eduniversal. 

Môi trường quc tế: Hc tp ti Nova SBE là cơ hi đ bn gia nhp vào mt cng đng sinh viên quc tế đông đo đến t hơn 60 quc gia trên thế gii hin đang chiếm ti 40% tng s sinh viên toàn trường. Các khóa hc đu được ging dy bng tiếng Anh, đng thi trường còn có hơn 150 chương trình hp tác trao đi sinh viên vi các trường đi hc 50 quc gia khác.

 

Nhiu ưu đãi dành cho sinh viên: Trường có hơn 20 câu lc b dành cho sinh viên t tài chính, đu tư, marketing đến nhy, chơi game, chy b và lướt sóng. Ngoài ra, trường còn tích cc liên kết vi các cng đng doanh nghip và cng đng cu sinh viên trong nhiu lĩnh vc và nhng khu vc khác nhau, nhm to cơ hi phát trin ngh nghip cho sinh viên sau khi ra trường.

 

 https://lh5.googleusercontent.com/6SPz9f-BPO6YSYmsGMAtqF_sB0GZxzOGMPuC-v8lFFcwlfzvSsDtFwujfybPziq3AS9NcNVHqKxk4Aseyz23UnSxLvQee1tUUkFlsiTdx3_CzVQHxgHcgXmJj8olQ9ffykZUQiAr

 

 

Nhng tri nghim tuyt vi ti Lisbon, B Đào Nha

 

Lisbon là đim khi đu hoàn ho nht cho nhng người ln đu đến vi B Đào Nha. Ti thành ph vi ch hơn na triu dân này, bn s nhanh chóng hòa mình trong bu không khí thân thin, d hòa nhp nhưng vn mang đm cht quc tế và đy thú v!

 

Nm cc Tây ca châu Âu, dc theo b bin Đi Tây Dương, Lisbon là mt đim đến hp dn vi mt lch s hùng mnh tri dài trong quá kh, mt nn văn hóa đa dng và rc r. Nơi đây tng là trung tâm thương mi cho người Phoenicia c đi và là đim xut phát hành trình khám phá châu Âu v Thế gii mi ca nhà thám him Vasco da Gama vĩ đi. Nhng du vết ca quá kh không ch được lưu li trong các bo tàng lch s, mà còn hin hu khp nơi trong thành ph, t nhng tàn tích ca lâu đài c Sao Jorge nm trên đnh mt trong 7 ngn đi ca thành ph, đến nhng con ph có nhng quán cà phê nh xinh m cúng, hay nhng bc tường c Visigoth mang phong cách đi lp. Vì vy mà nơi đây mang nét quyến rũ c đin nhưng cũng đy màu sc, cùng nhiu danh thng rt hp dn.

 

Tiếng Anh là ngôn ng ph biến Lisbon. Vi chi phí sinh hot phi chăng, ch s an ninh cao, người dân thân thin và hiếu khách, cùng vô s nhng thng cnh đp nao lòng, d hiu ti sao Lisbon đã và đang tr thành mt trong nhng đim đến du hc lý tưởng và an toàn nht ca du hc sinh.  

 

Nếu bn đang ao ước s hu mt tm bng cht lượng, danh giá v Kinh doanh, Kinh tế hoc Tài chính ti thành ph châu Âu xinh đp này, hãy liên h ngay vi Trường Nova SBE đ tìm hiu thêm thông tin chi tiết.