Trường Nova School of Business & Economics (Nova SBE) đã và đang thu hút đông đảo sinh viên quốc tế không chỉ bởi chất lượng giáo dục danh tiếng, mà còn nhờ chất lượng cơ sở hạng tầng liên tục được tân trang thêm nhiều công nghệ cao.