12 điểm đến du học an toàn nhất, theo chỉ số hoà bình toàn cầu

Ch s an toàn là mt trong nhng tiêu chí hàng đu các bn cn quan tâm khi la chn đa đim du hc. Nhưng s an toàn ca mt quc gia thường được đánh giá da trên nhng yếu t gì?

Bài viết dưới đây s gii thích sơ lược cách mt quc gia được đánh giá là an toàn cũng như gii thiu danh sách các nước có nn an ninh đ mnh đ mi người tham kho cho hành trình du hc sp ti.

 

Ch s Global Peace đánh giá s an toàn ca mt quc gia

Hàng năm, các chuyên gia đến t Vin Kinh tế và Hòa Bình (Institute for Economics and Peace) và Cơ quan Điu tra Kinh tế (Economist Intelligence Unit) phi hp vi nhau đ thc hin báo cáo v Ch s Global Peace (GPI) nhm đánh giá s an toàn ca các quc gia và lãnh th đc lp. GPI có 23 tiêu chí đ đánh giá như sau:

 • S lượng và thi lượng các cuc xung đt ni b
 • S người t vong t các cuc xung đt ngoi lai có t chc
 • S người t vong do xung đt ni b có t chc
 • S người t vong, thi lượng và vai trò trong các cuc xung đt ngoi lai
 • Mc đ xung đt ni b có t chc
 • Mi quan h vi các nước láng ging
 • Mc đ ti phm có hc thc trong xã hi,
 • T l người t nn và di trú so vi tng dân s
 • Mc đ n đnh ca chính tr
 • S nh hưởng ca khng b
 • Nn khng b chính tr
 • S v giết người trên mi 100,000 dân
 • Mc đ ca các v án bo lc
 • Kh năng xy ra biu tình bo lc
 • T l tù nhân trên mi 100,000 dân
 • T l cnh sát và nhân viên an ninh trên 100,000 dân
 • Chi phí đu tư cho quân đi so vi GDP
 • S lượng nhân viên có vũ trang trên mi 100,000 dân,
 • S lượng vũ khí nhp khu trên mi 100,000 dân,
 • S lượng vũ khí xut khu trên mi 100,000 dân
 • Khon đu tư cho nhim v gìn gi hòa bình ca Liên hip quc
 • Kh năng tim n v vũ khí ht nhân và vũ khí hng nng
 • S t do trong vic tiếp cn vũ khí nh hng nh.

Nói chung, các ch s này cho thy s n đnh hoc bt hòa trong và ngoài nước ca mt quc gia nhm đánh giá tng quan mc đ an toàn ca quc gia đó. Các quc gia được xem là an toàn thường s có t l ti phm thp, hiếm khi xy ra các v khng b hay biu tình bo lc, có mi giao ho vi các nước láng ging cng vi nn chính tr n đnh và t l di dân thp.

Danh sách các quc gia an toàn nht thế gii

Dưới đây là danh sách 12 quc gia được xem là an toàn nht theo xếp hng GPI. Khá trùng hp khi các quc gia an toàn nht cũng chính là nhng nước có các chương trình nghiên cu đc đáo và thú v cho du hc sinh.

 

 1. Iceland

Được xếp v trí quc gia an toàn nht trong ch s GPI t nhng năm 2008, Iceland là mt quc gia tiến b và hòa bình vi hai phm cht quan trng là t do và bình đng. Không ch liên tc đng top đu danh sách các quc gia v cht lượng cuc sng, bình đng gii và dân ch, Iceland còn đt cht lượng hàng đu v chăm sóc sc khe, giáo dc và h thng internet.

 

Hu hết 7 trường đi hc Iceland đu được điu hành bi các tiu bang hoc các cơ s tư nhân. Hin có khong 18,000 sinh viên theo hc vi khong 5% là sinh viên quc tế.

 

2. New Zealand 

New Zealand là mt đt nước nh bé xinh đp và yên bình k c nhng thành ph bn rn nht như Wellington, Auckland hay Christchurch. mt đt nước có nhp sng chm rãi và d chu như vy thì t l ti phm tt nhiên là thp nên mc đ an ninh ca quc gia này khá cao. S lượng sinh viên quc tế chn New Zealand đ du hc ngày càng tăng là mt minh chng rõ ràng nht cho s an toàn cũng như cht lượng giáo dc tuyt vi ca quc gia này.

  

3. Bồ Đào Nha

B Đào Nha rt may mn khi nm phía Tây ca châu Âu vi thi tiết đp, nn văn hóa thú v và người dân ci m. H thng giáo dc B Đào Nha tri qua mt thi k ci cách sâu sc cho phù hp vi chiến lược hin đi hóa giáo dc đi hc ca toàn châu Âu. Quy trình Bologna đã đưa ra hàng lot gii pháp giáo dc nhm m rng kh năng tiếp cn giáo dc sau đi hc, đm bo cht lượng giáo dc cũng như hin đi hóa ln quc tế hóa các chương trình sau đi hc.

 

4.  Áo

Áo có h thng giáo dc đi hc tuyt vi, nht là hc phí rt phi chăng so vi cht lượng giáo dc. Ngôn ng chính s dng Áo là tiếng Đc nhưng tiếng Anh cũng khá ph biến nên Áo vn là mt đa đim du hc tuyt vi .

 

5. Đan Mch 

Đan Mch là đim đến khá hp dn cho sinh viên quc tế vi đ an toàn cao, t l ti phm thp, người dân thân thin, phong cnh bình d cùng các thành ph phát trin. Nn giáo dc ca Đan Mch cũng ni tiếng vi s sáng to và cht lượng giáo dc được công nhn trên toàn thế gii luôn đm bo hc viên s có mt nn tng tuyt vi cho s nghip tương lai.

  

6. Cng hòa Séc

Cng hòa Séc nm ngay gia trung tâm châu Âu cho bn mt cơ hi tuyt vi đ chu du khp lc đa hp dn này. V trí đc bit này cũng mang li cho Cng hòa Séc mt s pha trn các nn văn hóa đc đáo nh hưởng ch yếu bi các nn văn hóa Slavonic, Đc, Áo, và Do Thái.

 

7. Slovenia

Chính thc tr thành quc gia đc lp t năm 1991 nhưng Slovenia có mt lch s văn hóa và giáo dc phong phú. Các khóa hc được ging dy bng tiếng Anh và tiếng Slovenia ti bn trường đi hc chính Maribor, Ljubljana, Nova Gorica và Primorska. Ngoài ra còn có khong 50 t chc giáo dc đc lp cung cp nhiu chương trình nghiên cu trong tt c các lĩnh vc.

 

8. Canada

Canada là mt trong nhng quc gia hòa bình và đáng sng nht trên hành tinh vi người dân thân thin, cnh đp tuyt vi trong không gian choáng ngp đc trưng ca khu vc Bc M. Đây cũng là quc gia hin đi và tiến b vi hai ngôn ng chính là tiếng Anh và tiếng Pháp trong mt nn văn hóa đa dng. Các trường đi hc Canada luôn thuc top các trường tt nht thế gii.

 

9. Thuỵ Sĩ

Đây là quc gia ni tiếng vi nn giáo dc xut sc đng thi là mt nơi tuyt vi cho bn thc hành ngôn ng vi tiếng Đc, Pháp, Ý. Mi khu vc ngôn ng đu có các th chế và truyn thng văn hóa riêng nên bn cn dành thi gian tìm hiu trước đ có nhng tri nghim thú v hơn.

Dãy núi Alps chiếm 60% din tích đt nước vi phong cnh cc k n tượng. Vào mùa hè bn có th thưởng thc các l hi âm nhc và ngh thut các đng c Thy Sĩ. Vào các tháng lnh hơn bn có th tham gia các môn th thao mùa đông như trượt tuyết, trượt băng hay khúc côn cu.

 

10.   Ireland

Ireland là mt trong mười quc gia an toàn nht trên thế gii vi cng đng dân cư được xem là thân thin nht thế gii. Nn giáo dc Ireland cũng được quan tâm đu tư rt ln vi hơn 782 triu đô la mi năm t chính ph. Các trường đi hc Ireland thuc top 1% các trung tâm nghiên cu có các công trình giá tr cao trong 19 lĩnh vc đc bit là khoa hc t nhiên m rng, khoa hc xã hi và nhân văn. Bn có th tham gia các công trình nghiên cu nhm thúc đy s đi mi và thay đi cuc sng ca nhân loi ti các trường đi hc và sau đi hc.

 

11.   Nht Bn

Thi k chiến tranh đã trôi qua, Nht Bn hin nay được biết đến là mt quc gia yên bình và phù hp đ du hc. Người Nht rt quan tâm đến vic duy trì cng đng bn vng, thc hành tính kiên nhn và chp nhn mi li sng khác bit trong xã hi.

 

Nht Bn là quc gia cha đng nhiu s tương phn k khôi. Quc gia này có nhng nơi luôn bn rn và đông đúc như Tokyo vi hơn 35 triu dân, công ngh tiên tiến và cơ s h tng đi mi nhưng đng thi cũng s hu các không gian văn hóa yên tĩnh và tôn nghiêm. Khi đến Nht bn hoàn toàn có th đm chìm trong s tt bt ti các con đường ph bn rn vào bui sáng nhưng vn có th ngi chiêm nghim v cuc đi ti nhng khu vườn tĩnh lng và yên bình lúc chiu tà.

 

12.   Úc

Úc luôn có mt trong danh sách các quc gia hnh phúc nht trên thế gii vi mt s thành ph đáng sinh sng và hc tp dành cho sinh viên. Vi s dân ch khong 23 triu người, Úc có s lượng sinh viên quc tế theo hc ln th 3 thế gii ch xếp sau Vương quc Anh và M. Cũng không có gì ngc nhiên khi Úc có 7 trong s 100 trường đi hc thuc top hàng đu thế gii. Giáo dc Úc hin có th hng cao hơn Đc, Hà Lan và Nht Bn vi hơn 22,000 khóa hc trên 1,100 trường đi hc.

 

Tuy nhiên, an toàn không bao gi là tuyt đi

Dù các quc gia trên có được xem là an toàn đến đâu đi chăng na thì mi người vn nên lưu ý rng đâu cũng s có người này người kia nên các bn ch thc s an toàn khi biết ch đng chun b k lưỡng và có s cnh giác nht đnh trong mi trường hp. Nếu các bn không biết t bo v bn thân thì nơi an toàn nht thế gii cũng có th tr thành đa đim nguy him nht thế gian.